Let’s Shopping

ร้านค้าของเรา

header-cover
VK Park
265
header-cover
shop-brand
OPEN HOURS อ-อา 09.00-18.00 น
SHOP LOCATION G210-G216
MORE INFORMATION โทร 02-021-6750 | 062-284-2000
พื้นที่สร้างสรรค์ของการเรียนและการทำงาน

Library มุมสืบค้น ผ่านหนังสือหลากหลายสไตล์ หลากหลายหมวดให้เลือกชม E-Library ท่องโลกกว้าง ค้นหาความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย Kids Zone พื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการของเด็ก ตั้งแต่ 0-13 ปี ผ่านของเล่น หรือหนังสือเสริมทักษะ Co-Working Space อิสระของการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่บนสำนักงาน Meeting Room จะติวเตอร์ หรือประชุมงาน ก็สามารถเลือกใช้บริการได้