การเรียนรู้แนวใหม่ที่นำอุปกรณ์เลโก้มาใช้ในการเรียนการสอน เพราะเราเข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆว่าขณะที่กำลังเล่นเด็กต้องศึกษาค้นคว้า สำรวจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวตามวัยที่เจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาโดยหลักสูตรของเราเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามหลักการ "Learning By Making"" />

Let’s Shopping

ร้านค้าของเรา

header-cover
Click Robot
150
header-cover
shop-brand
OPEN HOURS 10-00-19.00 น
SHOP LOCATION A201
MORE INFORMATION โทร 02-021-6727
เส้นทางสู่การเรียนรู้แนวใหม่ผ่านอุปกรณ์เลโก้ ให้ทดลอง ศึกษา เรียนรู้ ผ่าน"เลโก้"

การเรียนรู้แนวใหม่ที่นำอุปกรณ์เลโก้มาใช้ในการเรียนการสอน เพราะเราเข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆว่าขณะที่กำลังเล่นเด็กต้องศึกษาค้นคว้า สำรวจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวตามวัยที่เจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาโดยหลักสูตรของเราเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามหลักการ "Learning By Making"