สถาบันสอนภาษาจีนมู่หลาน

OPEN HOURS

11.00-19.00 ปิดบริการทุกวันจันทร์

SHOP LOCATION

Zone 1 ห้อง A306

MORE INFORMATION

Fanpage: โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน บางแค Mulan Bangkhae

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน เป็นโรงเรียนที่เรียนจากการอ่านคัมภีร์พร้อมฝึกการอ่าน มีทั้งการฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนแบบสนุกสนานทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้และจดจำ ด้วยหลักสูตร Hi-Speed โดยมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยทั้งชุดอักษรตัวย่อและตัวเต็ม