Robot's Child

OPEN HOURS

10.00-21.00

SHOP LOCATION

Building B - Floor 2

Robot's child ยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่หลักสูตร Robot's child ซึ่งบทเรียนนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และทดสอบหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 การเรียนรู้จะได้ผลดีนั้นขอให้เด็กๆเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับ โดยศึกษาบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกสังเกตการปฏิบัติงานหุ่นยนต์ของตนเอง เพราะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น หุ่นยนต์อาจจะคล้ายกันโปรแกรมแบบเดียวกัน แต่การตั้งค่าต่าง ๆ จะต้องกำหนดให้เข้ากับหุ่นยนต์ของตนเอง