Victoria Gardens ร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่แจกของสมนาคุณกับลูกค้า Kbank

13.06.14
ลูกค้าที่เข้ามาเปิดบัญชีกับธนาคารฯ และกด Like FG รับเลยแก้วน้ำพร้อมจานรองจาก VIctoria Gardens
ลูกค้าที่ที่เข้ามาใช้บริการอื่น ๆ รับเลยจานรองแก้วจาก Victoria Gardens