Mini Sweet Pie 6 ชิ้น ราคาเพียง 219บาท จากปกติ 252บาท -

9.2.2018
โปรโมชั่น "Sweet Pie Set" ❣ Mini Sweet Pie 6 ชิ้น ราคาเพียง 219บาท จากปกติ 252บาท - โปรโมชั่นนี้ร่วมรายการกับพายหวานทุกรสชาติ ยกเว้น Mini Cherry Pie และ Mini Apple Crumble Pie - โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ -30เมษายน 2561 - โปรโมชั่นนี้ร่วมรายการทุกสาขา ยกเว้นสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น