Mom's Day Member Only @ Tokuya

10.08.58
สมาชิก Tokuya ซื้อสินค้าครบ 240.- (ต่อ 1 ใบเสร็จ)
* รับตราประทับ 1 ดวง ครบ 2 ดวง รับสินค้าฟรี 1 ชิ้น (มูลค่า 60 บาท ) หมดเขต 31 สิงหาคม 2558
( 1 ใบเสร็จจำกัดไม่เกิน 2 ดวง / ต้องเป็นเลขสมาชิกเดียวกัน / แลกสินค้าได้ในราคาไม่เกิน 60 บาทเท่านั้น/ ประทับตราและแลกรับสินค้าเฉพาะสาขาเดียวกันเท่านั้น )

Facebook : TokuTokuya